ภาพกิจกรรมโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สถานศึกษาพอเพียง "2552"
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555

บรรยากาศการต้อนรับและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และฐานการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และฐานการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและฐานการเรียนรู้การเพาะเห็ด
 
จำนวนผู้เข้าชมจำนวนทั้งหมด   web stats script ขอขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชม
Best view with Internet Explorer 7.0 or Higher ! Resolution 1024x768 pixel Font size Medium