สวัสดี

คิวอาร์โค้ด รับสมัครนักเรียนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563
เอกสารประกอบให้ส่งในวันที่ โรงเรียนเปิดเรียน(จะแจ้งอีกครั้งหนึ่ง)

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

One Reply to “สวัสดี”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *